Sunday, 25 Feb 2024
  • Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Q.S. Al-Baqarah: 216

"...Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui...."


Quote oleh : Q.S. Al-Baqarah: 216

KELUAR